Yhdistys

SIVUT RAKENTEILLA

 

Oulun Reumayhdistyksen toiminnan tarkoitus

 

Oulun Reumayhdistys on perustettu vuonna 1952 ja se on Suomen Reumaliiton jäsenenä toimiva paikallisjärjestö. Yhdistyksen tarkoituksena on työskennellä reumasairauksien ja muiden tuki- ja liikuntaelinsairauksien vastustamiseksi.

Pyrimme myös lisäämään yhteenkuuluvuudentunnetta ja kannustamaan joukolla toimimiseen. Meillä on keskusteluyhteydet päättäjiin ja yhteistyövalmiutta toimia yhdessä myös muiden vammaisjärjestöjen kanssa.

Yhdistys

  • työskentelee reumasairauksien ja muiden tuki- ja liikuntaelinsairauksien ehkäisemiseksi ja terveyden edistämiseksi

  • edistää ja kehittää reumasairaiden ja muiden tuki- ja liikuntaelinsairaiden sosiaaliturvaa, hoitoa, kuntoutusta, muita palveluja ja elinoloja

  • kehittää liikuntakasvatusta sekä liikunta- ja urheilutoimintaa reumasairauksien ja muiden tuki- ja liikuntaelinsairauksien ehkäisemiseksi ja tuki- ja liikuntaelinsairaiden kuntouttamiseksi

  • toimii alueensa reumasairaiden ja muiden tuki- ja liikuntaelinsairaiden tukena ja yhdyselimenä sekä valvoo heidän yhteiskunnallisia etujaan ja oikeuksiaan

  • pyrkii saamaan mahdollisimman laajat kansalaispiirit osallistumaan reumasairauksien ja muiden tuki- ja liikuntaelinsairauksien vastustamistyöhön sekä

  • edistää reumasairaiden ja muiden tuki- ja liikuntaelinsairaiden itsenäisen toiminnan sekä tasavertaisen työnteon ja osallistumisen edellytyksiä

  • tarjoaa vertaistukea ja virkistystoimintaa

  • tarjoaa voimaa ja iloa jäsenilleen