Yhdistys

 

 

Oulun Reumayhdistyksen toiminnan tarkoitus

 

Oulun Reumayhdistys on perustettu vuonna 1952 ja se on Suomen Reumaliiton jäsenenä toimiva paikallisjärjestö. Yhdistyksen tarkoituksena on työskennellä reumasairauksia sairastavien ja muiden tuki- ja liikuntaelinsairaiden tukena ja yhdyselimenä sekä valvoa heidän yhteiskunnallisia etujaan ja oikeuksiaan.

Yhdistys pyrkii myös lisäämään yhteenkuuluvuudentunnetta ja kannustamaan joukolla toimimiseen. Meillä on keskusteluyhteydet päättäjiin ja yhteistyövalmiutta toimia yhdessä myös muiden vammaisjärjestöjen kanssa.

Yhdistys

  • työskentelee reumasairauksien ja muiden tuki- ja liikuntaelinsairauksien ehkäisemiseksi ja terveyden edistämiseksi

  • edistää ja kehittää reumasairaiden ja muiden tuki- ja liikuntaelinsairaiden sosiaaliturvaa, hoitoa, kuntoutusta, muita palveluja ja elinoloja

  • kehittää liikuntakasvatusta sekä liikunta- ja urheilutoimintaa reumasairauksien ja muiden tuki- ja liikuntaelinsairauksien ehkäisemiseksi ja tuki- ja liikuntaelinsairaiden kuntouttamiseksi

  • toimii alueensa reumasairaiden ja muiden tuki- ja liikuntaelinsairaiden tukena ja yhdyselimenä sekä valvoo heidän yhteiskunnallisia etujaan ja oikeuksiaan

  • pyrkii saamaan mahdollisimman laajat kansalaispiirit osallistumaan reumasairauksien ja muiden tuki- ja liikuntaelinsairauksien vastustamistyöhön sekä

  • edistää reumasairaiden ja muiden tuki- ja liikuntaelinsairaiden itsenäisen toiminnan sekä tasavertaisen työnteon ja osallistumisen edellytyksiä

  • tarjoaa vertaistukea ja virkistystoimintaa

  • tarjoaa voimaa ja iloa jäsenilleen.