Tietoa meistä

Oulun Reumayhdistyksen toiminnan tarkoitus

Oulun Reumayhdistyksen olemassaolon tarkoitus on, ettei kenenkään tarvitse jäädä yksin sairautensa kanssa. Yhdistys tarjoaa tietoa, tukea ja ystäviä sekä tekee vaikuttamistyötä reuma-, tuki- ja liikuntaelinsairaiden puolesta. Toiminta perustuu Oulun Reumayhdistyksen arvoille: tasavertaisuus, oikeudenmukaisuus, suvaitsevaisuus ja inhimillisyys.

Oulun Reumayhdistys on perustettu vuonna 1952 ja tänä päivänä jäseniä on yli 800. Yhdistys toimii Suomen Reumaliiton paikallisyhdistyksenä Oulun seudulla. Yhdistyksen kaikki toiminta on vapaaehtoisvoimin tapahtuvaa. 

Pyrimme lisäämään yhteenkuuluvuudentunnetta ja kannustamaan yhdessä toimimiseen. Toimimme yhteistyössä myös muiden potilas- ja vammaisjärjestöjen kanssa.

Oulun Reumayhdistys

  • työskentelee reumasairauksien ja muiden tuki- ja liikuntaelinsairauksien ehkäisemiseksi ja terveyden edistämiseksi
  • edistää ja kehittää reumasairaiden ja muiden tuki- ja liikuntaelinsairaiden sosiaaliturvaa, hoitoa, kuntoutusta, muita palveluja ja elinoloja
  • kehittää liikuntakasvatusta sekä liikunta- ja urheilutoimintaa reumasairauksien ja muiden tuki- ja liikuntaelinsairauksien ehkäisemiseksi ja tuki- ja liikuntaelinsairaiden kuntouttamiseksi
  • toimii alueensa reumasairaiden ja muiden tuki- ja liikuntaelinsairaiden tukena ja yhdyselimenä sekä valvoo heidän yhteiskunnallisia etujaan ja oikeuksiaan
  • pyrkii saamaan mahdollisimman laajat kansalaispiirit osallistumaan reumasairauksien ja muiden tuki- ja liikuntaelinsairauksien vastustamistyöhön sekä
  • edistää reumasairaiden ja muiden tuki- ja liikuntaelinsairaiden itsenäisen toiminnan sekä tasavertaisen työnteon ja osallistumisen edellytyksiä
  • tarjoaa vertaistukea ja virkistystoimintaa
  • tarjoaa voimaa ja iloa jäsenilleen