Varapuheenjohtajan tehtävät

Varapuheenjohtajan tehtävät

 

  1. Johtaa hallituksen kokousta, jos pj on estynyt
  2. Juontaa jäsenillat ja juhlat, jos pj ei ole paikalla
  3. Edustaa yhdistystä eri tilaisuuksissa, jos pj ei ole paikalla
  4. Tekee hakemuksia pj:n ja sihteerin kanssa/allekirjoittaa ne
  5. Pitää nimilistaa toimiston avaimista

Varapuheenjohtajan tehtävä on toimia puheenjohtajan sijaisena silloin, kun tämä on estynyt hoitamasta tehtäväänsä. Varapuheenjohtaja voi siten kutsua johtokunnan kokouksen koolle sekä johtaa kokousta. Hyvää käytäntöä on se, että varapuheenjohtaja säännöllisesti avustaa puheenjohtajaa eri tehtävissä. Hänelle voidaan myös antaa erityisvastuu yhdistyksen joidenkin toimintalohkojen seuraamisesta ja avustamisesta.

Varapuheenjohtajalla pitää olla tiedot ja taidot toimia puheenjohtajana ja varapuheenjohtajalla on hyvä olla jokin erityisvastuu yhdistyksessä.