Vapaaehtoisten ohjaajan tehtävät

Vapaaehtoisten ohjaajan tehtävät

 

  1. Huolehtii vapaaehtoisista
  2. Järjestää vapaaehtoisten kiitokset puolivuosittain (kortti ja pieni lahja)
  3. Järjestää kerran vuodessa pienen kiitostapahtuman
  4. Pitää listaa vapaaehtoisista

 

Vapaaehtoisten ohjaamisen tärkeä tehtävä on luoda yhdistykseen yhteisen tekemisen ilmapiiri jossa kaikilla on mahdollisuus edistää omalla työpanoksellaan ja taidoillaan heille tärkeää asiaa.

Pitkään vapaaehtoistehtävissä toimineet voivat väsyä tai kyllästyä tehtäviinsä, jolloin ohjaamisen kautta etsitään yhdessä esimerkiksi uudenlaisien tehtävien kautta motivaatiota jatkaa. Toisaalta uudet vapaaehtoiset tarvitsevat kokemuksen, että ovat tervetulleita toimintaan, ja laadukasta perehdytystä, jotta he sitoutuvat yhdistyksen toimintaan piipahdusta pidemmäksi ajaksi. 

Vapaaehtoisen tukemisen kaari

Ennen aloitusta: tehtävän paketointi, vastaanoton, ohjauksen ja perehdytyksen valmistelu.

Tehtävän aloittaessa: vastaanottaminen, perehdytys, tutustuminen ja ryhmään mukaan kutsuminen.

Toiminnan aikana: vertaistuki, virkistys, koulutus, ohjaaminen, onnistumisen ja merkityksen vahvistaminen, kiittäminen.

Lopetettaessa: Palaute, kiittäminen, mahdollisuus vaihtaa tehtävää, mukava lopettaminen ja mahdollisuus palata myöhemmin.