Sihteerin tehtävät

Sihteerin tehtävät

1. Hallituksen kokousten, pöytäkirjojen ja otteiden, sekä toimintasuunnitelman ja -kertomuksen kirjoittaminen, sekä niiden arkistointi liitteineen.

2. Muut hallituksen asettamat tehtävät erikseen 

3. Laatii avustushakemukset pj:n tai vpj:n kanssa, tekee loppuselvitykset niihin tilinpäätöksen mukaan

4. Arkistointi/leikekirja, tilaa mm. Reumaliiton lehtiä/materiaalia eri tilaisuuksiin (yhteistyössä toimistotyöntekijän kanssa) 

 

 

Sihteerin tehtävät ovat pääasiassa kirjallisia käytännön tehtäviä. Sihteeri työskentelee tiiviisti yhdessä puheenjohtajan kanssa. Vaikka sihteeri yleensä kirjoittaa pöytäkirjan, lain mukaan puheenjohtaja vastaa siitä, ja sen vuoksi puheenjohtaja myös allekirjoittaa sen. Monet sihteerin tehtävistä ovat sellaisia, että ne voidaan hallituksessa/johtokunnassa sopien jakaa myös muiden kuin sihteerin huolehdittaviksi.