Puheenjohtajan tehtävät

Puheenjohtajan tehtävät

 

  1. Toimii hallituksen kokouksen puheenjohtajana
  2. Huolehtii kokouskutsuista hallituksen jäsenille
  3. Yhdistyksen organisointi ja edustaa yhdistystä eri tilaisuuksissa
  4. Yhdistyksen kirjeenvaihto; käsittelee postit/sähköpostit yhdessä siht. ja VPJ
  5. Organisoi palkkatukityöllistetyn työhönoton ja palkkausasiat
  6. Laatii/allekirjoittaa eri työsopimuksia
  7. Tekee avustushakemukset yhdessä varapj:n tai sihteerin kanssa/allekirjoittaa ne
  8. Auttaa jäsenkirjeen laatimisessa siht. ja vpj

Puheenjohtaja ohjaa ja valvoo yhdessä muun hallituksen kanssa johtavan toimihenkilön toimintaa.  Puheenjohtajan valinta kuuluu yleensä sääntöjen mukaan yhdistyksen jäsenille.  Hallitus valitsee puheenjohtajan keskuudestaan, jollei säännöissä ole määräystä puheenjohtajan valinnasta. Puheenjohtaja huolehtii hallituksen kokousten huolellisesta valmistelusta ja siitä, että hallituksen jäsenillä on hyvissä ajoin ennen hallituksen kokousta tieto käsiteltävistä asioista. Jos yhdistyksessä on johtava toimihenkilö, hän ja hallituksen puheenjohtaja huolehtivat kokousten valmistelusta yhdessä. Jos hallituksessa on varapuheenjohtaja, hän huolehtii edellä mainituista tehtävistä, kun puheenjohtaja on estynyt. Yhdistyslain mukaan hallituksen puheenjohtajan on oltava täysi-ikäinen ja muuten täysivaltainen eikä konkurssissa oleva voi olla puheenjohtajana (YhdL  35  §).  Yhdistyslaissa säädetään tarkemmin hallituksen puheenjohtajan tehtävistä vain edustamisoikeuden (36 §) ja yhdistysrekisteri-ilmoitusten (48, 52 ja 53 §) osalta.