Matkavastaavan tehtävät

Matkavastaavan tehtävät:

 

1. Vastaa kulttuuri- ja virkistysmatkojen järjestelyistä, tuo hallitukseen matkojen/retkien edotukset/tarjoukset. Hallituksen päätöksen jälkeen alkaa työstämään tapahtumaa.

2. Pyytää jäsenasioidenhoitajalta yksittäisen tapahtuman tietosuojaselosteen ja täyttää sen 

3. Ilmoittaa tiedottajalle tiedot lehti/muita ilmoituskanavia varten 

4. Kirjaa ilmoittautumiset (tarkasti) mm. nimi, puh, ruokavalio

5. Pyytää bussiyhtiöiden tarjoukset -esittelee ne hallitukselle, tekee sopimuksen bussiyhtiön kanssa

6. tiedustelee rahastonhoitajalta tilille maksaneiden nimet, soittaa vielä jos suoritusta ei ole tullu eräpv. mennessä

7.  ilmoittaa lehteen vielä, matkan lähtöaika ja paikka

8. Toimittaa loppuselvityksen/-laskelmat ja (osallistujalistan), tietosuojalain mukaan matkasta hallitukselle/kirjanpitoon.

 

 

Tietosuojaperiaatteet henkilötietojen käsittelyssä

 

Henkilötietojen käsittelyssä on noudatettava aina tietosuojalainsäädännön mukaisia tietosuojaperiaatteita.

 

Tietosuojaperiaatteiden mukaan henkilötietoja on

 

  • käsiteltävä lainmukaisesti, asianmukaisesti ja rekisteröidyn kannalta läpinäkyvästi
  • käsiteltävä luottamuksellisesti ja turvallisesti
  • kerättävä ja käsiteltävä tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten
  • kerättävä vain tarpeellinen määrä henkilötietojen käsittelyn tarkoitukseen nähden
  • päivitettävä aina tarvittaessa ‒ epätarkat ja virheelliset henkilötiedot on poistettava tai oikaistava viipymättä
  • säilytettävä muodossa, josta rekisteröity on tunnistettavissa ainoastaan niin kauan kuin on tarpeen tietojenkäsittelyn tarkoitusten toteuttamista varten.