Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävät

Yhdistyksen hallitus saa valtansa ja vastuunsa yhdistyksen kokoukselta. Niinpä hallituksen tehtävät ovat ensisijaisesti seuraavat:

 1. Valmistella yhdistyksen kokoukset: ottaa vastaan ja valmistella jäsenten aloitteet sekä omat aloitteet.
 2. Toimeenpanna yhdistyksen kokouksen päätökset: toteuttaa muun muassa toimintasuunnitelmaa ja muita päätöksiä tuottamalla toimintaa.
 3. Toteuttaa yhdistyksen sääntöjen määräämät tehtävät: säännöissä saatetaan määrätä asioita, joita yhdistyksessä on tehtävä vuosittain, ja ne hallituksen on toteutettava.
 4. Edustaa yhdistystä ulospäin: olla näkyvillä, ottaa kantaa, solmia suhteita ja valvoa jäsenistön etua.
 5. Hoitaa yhdistyksen taloutta ja muita juoksevia asioita: järjestön arjen ja hallinnon pyörittäminen.
 6. Uusien jäsenten hyväksyminen ja jäsenrekisterin ylläpito: laki edellyttää hallitukselta jäsenasioiden hoitamista.
 7. Reagoida muutoksiin ja olla aloitteellinen yhdistyksen toiminnan kehittäjä: koska yhdistyksen kokousta ei käytännön syistä voida kutsua koolle jatkuvasti, kun tilanteet muuttuvat, jää muutoksiin reagointi hallituksen vastuulle. Hallituksella on myös työnsä kautta vahva näkemys yhdistyksen tilanteesta ja suunnasta, joten kehittämisaloitteita odotetaan myös siltä.

Hallituksen on hoidettava tehtäviään lain, yhdistyksen sääntöjen ja yhdistyksen päätöksien mukaisesti.

Asiat, joita hallitus ei voi tehdä

 • Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen
 • Hallituksen tai sen jäsenen valitseminen, vaihtaminen tai erottaminen
 • Tilin- tai toiminnantarkastajien valitseminen, vaihtaminen tai erottaminen
 • Tilinpäätöksen hyväksyminen tai vastuuvapauden myöntäminen
 • Kiinteistöjen myyminen tai kiinnittäminen tai muu merkittävä taloudellinen päätös
 • Toimintasuunnitelman tai talousarvion hyväksyminen