Ajankohtaista

KIITOS KAIKILLE VAALIEN LIPASKERÄÄJILLE JA KIITOS MYÖS KERÄYKSEEN OSALLISTUJILLE !

 

Pieni ele on valtakunnallinen keräys kotimaisen vammais- ja terveystyön hyväksi. Sen järjestävät 17 vammais- ja terveystyön järjestöä, joihin kuuluu noin 400 000 jäsentä. Keräys toteutetaan talkoovoimin valtakunnallisten vaalien yhteydessä, mukana on yli 10 000 vapaaehtoista äänestyspaikoilla ympäri Suomen.

Pieni ele -keräyksen tuotto vaihtelee vaalista riippuen miljoonasta yli 2,5 miljoonaan euroon. Puolet lipaskeräyksen tuotosta käytetään ruohonjuuritasolla esimerkiksi neuvontaan ja vertaistukitoimintaan vammais- ja terveysyhdistyksissä. Toinen puoli käytetään valtakunnallisella tasolla esimerkiksi kuntoutukseen, koulutukseen, apuvälineiden hankintaan ja syrjäytymisen ehkäisemiseen.

Keräyksessa mukana:
Allergia-, Iho- ja Astmaliitto, Diabetesliitto, Epilepsialiitto, Förbundet De Utvecklingsstördas Väl,
Hengitysliitto, Invalidiliitto, Kehitysvammaisten Tukiliitto, Kehitysvammaliitto, Kuuloliitto, Kuurojen Liitto, Mielenterveyden keskusliitto, Munuais- ja maksaliitto, Neuroliitto, Näkövammaisten liitto, Psoriasisliitto, Reumaliitto ja Sydänliitto.

Tapahtumia

Ei tapahtumia